علی خوشتیپ مامان و بابا

علی خوشتیپ مامان و بابا

...

جایی دیگر، فقط برای پسرانم می نویسم مهم نیست چقدر می مانی یک روز... یک ماه... یک سال مهم کیفیت ماندن است بعضی ها در یک روز تمام دنیا را به تو هدیه می دهند گاهی بعضی ها ، یک عمر کنارت هستند اما جز درد ،هیچ چیز برایت ندارند بعضی ها ناب هستند و به تو لحظه های ناب تری هدیه می دهند این بعضی ها مهم نیست چقدر بمانند هر چقدر هم که زود بروند ،یادشان ،حس خوب بودنشان تا همیشه هست این آدم ها و این لحظه ها را دیوانه وار دوست دارم حس خوب آدم بودن را به من هدیه می دهند   خیلی از دوستان این حس رو به من می دادند -------------- افتخار بزرگی بود در کنار شما بودن دعاگویتان هستیم...در دعاهاتون ما رو(به...
11 شهريور 1393
1